Home » Notă informativă cu privire la site-ul web și cookie-uri

Notă informativă cu privire la site și Cookie-uri

Această notă de informare este redactată și personalizată pentru vizitatorii site-ului www.transmecservizi.it. Documentul de față anulează și înlocuiește integral documentul care a fost publicat anterior în materie de cookie-uri.

Anumite informații pe scurt sunt raportate sau afișate treptat pe paginile site-ului, pregătite pentru anumite servicii la cerere, care prevăd formulare de colectare a datelor.

Persoane vizate: utilizatorii site-ului web www.transmecservizi.it

Transmec Servizi S.p.A. în calitate de Operator de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în temeiul și sub efectele prevederilor articolelor 13 și 14 din Regulamentul european 2016/679, prin prezenta vă informează că regulamentul de mai sus prevede protecția persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și că această prelucrare se va baza pe principiile de corectitudine, legalitate, transparență și protecție a confidențialității și drepturilor dvs.
Informațiile și datele cu caracter personal furnizate de dvs. sau obținute în alt mod în cadrul utilizării site-ului, vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale din legea menționată mai sus și cu obligațiile de confidențialitate prevăzute în aceasta.

Tipul datelor prelucrate

a) Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru buna funcționare a acestui site obțin, în timpul funcționării lor normale, anumite date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.
Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar care, prin natura lor, ar putea permite identificarea utilizatorilor, prin prelucrări și asocieri cu datele deținute de terți. În această categorie sunt incluse adresele IP sau denumirile de domenii utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut etc.
Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime și cumulate despre utilizarea site-ului și pentru a verifica corecta funcționare a acestuia, și sunt stocate permanent pe serverele terților (hosting provider). Datele ar putea fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice în defavoarea site-ului.

b) Cookie-uri

Site-ul utilizează module cookie pentru a-i ajuta pe utilizatori să accelereze navigarea, să mărească gradul de securitate, să analizeze utilizarea și eficiența serviciilor. Pentru mai multe informații, consultați Politica de cookie-uri.

Scopul prelucrării:

Datele dvs. colectate în timpul navigării vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. desfășurarea de operațiuni strict aferente și necesare în vederea gestionării relațiilor cu utilizatorii sau vizitatorii site-ului;
 2. colectarea, păstrarea și prelucrarea datelor dvs. pentru a garanta anumite servicii prevăzute de site (​Cookie-uri funcționale​).

Temeiul juridic în scopul paragrafelor 1 și 2 este executarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea acestora (articolul 6.1.b) din Regulament), întrucât prelucrarea este necesară pentru prestarea Serviciului;

Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 1 este obligatorie și orice eventuală lipsă de comunicare, sau comunicare incorectă, a uneia dintre informații poate limita și/sau împiedica utilizarea deplină a funcționalităților și serviciilor prezente pe site.
Furnizarea datelor indicate în scopul 2 este opțională, însă orice refuz de furnizare a acestor date poate compromite solicitările vizitatorului (​Pentru mai multe informații despre cookie-uri funcționale, consultați Politica de cookie-uri). ​ Garantul a clarificat faptul că cererea explicită de aprobare pentru aceste cookie-uri nu este necesară, iar vizitatorul le poate dezactiva în orice moment,conform instrucțiunilor din Politica de cookie-uri.

Datele personale furnizate voluntar de către utilizator:

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de mesaje electronice la adresele indicate pe acest site și completarea formularelor prezente pe acesta presupune obținerea ulterioară a datelor personale ale expeditorului (de exemplu, prenumele, numele , adresa de e-mail). Pe paginile pe care se află formularele sunt prezente note informative sumare specifice.

Modalități de prelucrare:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace manuale, electronice și de asemenea prin cookie-uri, strict pentru perioada de timp necesară în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. Fiecare prelucrare are loc în conformitate cu metodele stabilite în articolele 6 și 32 din GDPR și prin adoptarea măsurilor de securitate prevăzute.
Prelucrările conexe serviciilor web sunt efectuate la sediul Operatorului și la furnizorul OVH situat în Franța și sunt stocate la sediile în care se află serverele fizice.

Comunicare:

Datele sunt prelucrate de către personalul autorizat de către operatorul de date și sunt comunicate entităților externe necesare pentru efectuarea operațiunilor de prelucrare a datelor, cum ar fi:

 • Societăți care oferă asistență pentru gestionarea site-ului web;
 • Autorități judiciare, autorități de supraveghere și control;
 • Societăți care furnizează servicii cookie terță parte;

Entitățile care aparțin acestor categorii funcționează independent ca operatori de date individuali sau ca împuterniciți desemnați de către operatorul de date.

Divulgare:

Datele dvs. nu vor fi divulgate.

Perioada de păstrare:

Rețineți că, în conformitate cu principiile legalității, limitării scopului și minimizării datelor, conform art. 5 din GDPR, perioada de păstrare a datelor dvs. personale este stabilită la un interval de timp care să nu depășească îndeplinirea serviciilor prestate.

Operatorul de date:

Ca operator de prelucrare a datelor, în conformitate cu legea, este subsemnata Societate Transmec Servizi S.p.A. cu sediul social în VIA PONTE ALTO 32 41011 Campogalliano Modena ​([email protected]) în persoana reprezentantului său legal pro tempore

Aveți dreptul de a obține de la operator anularea (dreptul de a fi uitat), limitarea, actualizarea, corectarea, portabilitatea, opunerea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar în general, vă puteți exercita toate drepturile prevăzute în art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din GDPR.

Politica de cookie-uri

(Măsura Garantului din 8 mai 2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 126 din 3 iunie 2014 de transpunere a Directivei 2002/58/CE)
Fișierele cookie sunt niște stringuri de text de mici dimensiuni pe care site-urile vizitate de către utilizator le trimit către terminalul lor (de obicei browserul), unde sunt memorate înainte de a fi retransmise către aceleași site-uri la următoarea vizită a aceluiași utilizator. Pe lângă cookie-uri, sunt supuse măsurii Garantului și alte instrumente similare (web beacons/web bugs, clear GIF sau altele) care permit identificarea utilizatorului sau a terminalului.
În timpul navigării pe un site, utilizatorul poate să primească pe terminalul său cookie-uri care sunt trimise de diferite site-uri sau servere web (așa-numitele „terțe părți”), pe care se pot afla anumite elemente (cum ar fi, de exemplu, hărți, sunete, link-uri specifice către paginile altor domenii) prezente pe site-ul pe care acesta îl vizitează.
Cookie-urile, care de obicei se găsesc în browserele utilizatorilor în număr foarte mare și uneori cu caracteristici de persistență îndelungată în timp, sunt utilizate în diverse scopuri: efectuarea de autentificări informatice, monitorizarea sesiunilor, memorarea informațiilor despre configurații specifice privind utilizatorii care accesează serverul etc. Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite ​www.allaboutcookies.org.
Pentru a ajunge la o reglementare corectă a acestor dispozitive, este necesar să le distingem, deoarece nu există caracteristici tehnice care să le diferențieze unele de altele tocmai pe baza obiectivelor urmărite de cei care le folosesc. Totuși, în această direcție a făcut demersuri același legislator, care, în aplicarea prevederilor cuprinse în Directiva 2009/136/CE, a introdus obligația de a obține consimțământul prealabil și în cunoștință de cauză al utilizatorilor cu privire la instalarea cookie-urilor utilizate în alte scopuri decât cele pur tehnice (conform articolului 1, paragraf 5, litera a) din Decretul Legislativ 28 mai 2012, nr.69, ca modificare la articolul 122 din Cod).

Mai multe informații despre cookie-urile utilizate de site-ul ​www.transmecservizi.it

Când vizitați acest site este posibil să fie introduse în calculatorul dvs. sau în alt dispozitiv așa-numitele „first party cookies” (generate și utilizate de acest site). Rețineți că dezactivarea acestor cookie-uri poate limita capacitatea de a utiliza site-ul și vă împiedică să profitați din plin de funcțiile și serviciile prezente. Operatorul nu este responsabil pentru modificările și completările ulterioare la notele informative, și nici de modificările logicii de operare a cookie-urilor de la terțe părți.

Tipuri de cookie-uri

a) Cookie-uri de navigare - Firsty party cookies

Sunt cookie-uri care garantează navigarea și utilizarea normală a site-ului web și care permit conexiunea dintre server și browserul utilizatorului. Aceste module cookie permit site-ului să funcționeze corect și vă permit vizualizarea conținutului pe dispozitivul utilizat. Fără aceste cookie-uri, este posibil ca anumite funcționalități solicitate, cum ar fi autentificarea pe site sau crearea unui coș de cumpărături pentru cumpărături online, să nu poată fi furnizate.
Cookie-urile de navigare sunt cookie-uri tehnice și sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze.

b) Cookie-uri funcționale - Firsty party cookies

Sunt cookie-uri memorate în computer sau alt dispozitiv, care, în baza solicitării utilizatorului, înregistrează opțiunile acestuia pentru a-i permite să și le amintească la finalul optimizării și pentru a oferi o navigare îmbunătățită și personalizată în cadrul serviciului sau de a optimiza accesul la acest site (de exemplu, înregistrarea parolei în zone confidențiale, înregistrarea produselor în coș pentru a avea posibilitatea de a le găsi în următoarea sesiune, salvarea limbii selectate, vizionarea unui videoclip sau posibilitatea de a comenta pe blog etc.).
Cookie-urile funcționale nu sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, însă îmbunătățesc calitatea și experiența navigării.

Cum să dezactivați modulele cookie:

Atenție: în legătură cu dezactivarea de către utilizator a tuturor tipurilor de cookie-uri (inclusiv cele tehnice) menționăm faptul că este posibil ca anumite caracteristici ale site-ului să fie reduse sau să nu mai fie disponibile.

Cum să dezactivați tipurile de cookie-uri utilizate de acest site direct din browser:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Mai multe informații despre cum să controlați, să gestionați și să ștergeți modulele cookie de pe dispozitiv:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:
https://webcookies.org/ sau http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html sau http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Dacă utilizați un browser web care nu apare în lista de mai sus, vă rugăm să consultați documentația sau ghidul online al browserului dvs. pentru mai multe informații. Utilizatorii sunt informați că Operatorul de date acționează doar ca un intermediar tehnic pentru linkurile afișate în acest document și nu își poate asuma nicio răspundere în cazul unei eventuale modificări.

APLICAREA PREZENTEI NOTE INFORMATIVE

Dacă aveți dubii în ceea ce privește prezenta Notă informativă, vă rugăm să contactați mai întâi Transmec Servizi S.p.A. trimițând un e-mail la [email protected].

Mai multe detalii despre modulele cookie utilizate de ​www.transmecservizi.it

Module cookie strict necesare

Modulele cookie strict necesare ajută la utilizarea site-ului web, permițând funcții de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste module cookie.

Nume

Scop

Data expirării

Tip

Locul de prelucrare

XSRF-TOKEN

Asigură securitatea navigării vizitatorilor prevenind falsificarea cererilor între site-uri. Acest modul cookie este esențial pentru securitatea site-ului și a vizitatorului.

Până la sfârșitul sesiunii de navigare

Module cookie HTTP

Germania

fttng_session

Utilizat pentru a identifica noile sesiuni/vizite. Modulul cookie este creat atunci când începe o nouă sesiune și este șters la sfârșitul acesteia.

1 zi

Module cookie HTTP

Germania

_cp_consent

Memorează statutul consimțământului utilizatorului privind modulele cookie pentru domeniul curent

1 an

Module cookie HTTP

-

_GRECAPTCHA

Used to distinguish between humans and robots. This is useful for the website, in order to make valid reports on the use of the website.

179 days

HTTP Cookie

USA
Privacy Policy

JSESSIONID

ID de sesiune, utilizat de aplicații pentru gestionarea SSO

1 an

HTTP Cookie

Italia

Instrumente de monitorizare terță parte

Nume

Scop

Locul de prelucrare

Google Fonts
(Google Inc.)

Aceste module cookie permit integrarea pe site a anumitor stiluri de fonturi de la Google Fonts, un serviciu de afișare a fonturilor operat de Google Inc.

USA
Privacy Policy

Google Maps
(Google Inc.)

Aceste module cookie permit site-ului să integreze conținutul secțiunii „Contactați-ne” cu harta dinamică furnizată de Google Maps, un serviciu de afișare a hărților operat de Google Inc.

USA
Privacy Policy

Font Awesome

Acesta este un serviciu de afișare a pictogramelor și a stilurilor de fonturi operat de Fonticons, care permite acestui site să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

USA
Privacy Policy

Module cookie marketing

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii site-ului web în scopul de a personaliza reclamele și de a crește calitatea acestora. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie.

Nume

Scop

Data expirării

Tip

Locul de prelucrare

guest_id

Utilizat de Twitter pentru autentificare

1 an

HTTP Cookie

USA
Privacy Policy

gt

Utilizat de Twitter pentru autorizarea și funcționarea widget-ului

1 an

HTTP Cookie

USA
Privacy Policy

MODIFICĂRI ADUSE PREZENTEI NOTE INFORMATIVE

Transmec Servizi S.p.A. își rezervă dreptul de a actualiza această notă informativă pentru a o adapta la modificările legislative, luând în considerare inclusiv sugestiile înaintate de angajați, clienți, colaboratori și utilizatori. În cazul modificărilor efectuate de Transmec Servizi S.p.A., cuvântul „actualizare” va fi afișat lângă linkul aferent notei informative privind site-ul web de pe pagina principală destinată confidențialității din pagina principală a site-ului www.transmecservizi.it.
În caz de modificări substanțiale aduse notei informative, Transmec Servizi S.p.A. va face publice aceste modificări.

Regulamentul UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Drepturile persoanei vizate

 1. Persoana vizată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau absenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă.
 2. Persoana vizată are dreptul să obțină informații cu privire la:
  1. originea datelor cu caracter personal;
  2. scopurile și metodele de prelucrare;
  3. logica aplicată în cazul prelucrării realizate cu ajutorul instrumentelor electronice;
  4. datele de identificare ale operatorului, ale persoanelor responsabile și ale reprezentantului desemnat conform art. 5, alineat 2;
  5. persoanele sau categoriile de persoane cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul Statului, responsabili sau împuterniciți în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.
 3. Persoana vizată are dreptul de a obține:
  1. actualizarea sau corectarea, atunci când dorește, precum și completarea datelor;
  2. anularea, transformarea sub formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru în care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  3. certificarea faptului că operațiunile prevăzute la litera a) și b) au fost aduse la cunoștință, în ceea ce privește conținutul acestora, persoanelor cărora le-au fost comunicate sau divulgate datele, cu excepția cazului în care această obligație se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit necorespunzătoare față de dreptul protejat;
  4. transferabilitatea datelor.
 4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:
  1. din motive legale, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;
  2. prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare, sau de vânzare directă sau pentru realizarea de studii de piață sau de comunicare comercială.